Select Language
صفحه1

در حال بارگذاری 32 رکورد بعدی

پروژه ویلایی palm

دسته بندی: آپارتمان ویلایی موقعیت: استانبول / Beylikduzu شروع قیمت از: 1,000,000 لیر ✅فاصله تا تکسیم 40 دقیقه ✅فاصله تا فرودگاه 45 دقیقه ✅فول امکانات

پروژه مسکونی ویلایی 5 Beylikduzu

دسته بندی: ویلایی موقعیت: استانبول / Beylikduzu شروع قیمت از: 4,000,000 لیر ✅فاصله تا تکسیم 50 دقیقه ✅فاصله تا فرودگاه 55 دقیقه ✅فول امکانات

پروژه مسکونی Renovia istanbul

دسته بندی: آپارتمان موقعیت: استانبول / Kadikoy شروع قیمت از: 3,650,000 لیر ✅فاصله تا تکسیم 20 دقیقه ✅فاصله تا فرودگاه 30 دقیقه ✅فول امکانات

پروژه مسکونی Park Mavera

دسته بندی: آپارتمان موقعیت: استانبول / Başakşehir شروع قیمت از: 1,000,000 لیر ✅فاصله تا تکسیم 35 دقیقه ✅فاصله تا فرودگاه 45 دقیقه ✅فول امکانات

پروژه مسکونی Concord istanbul

دسته بندی: آپارتمان موقعیت: استانبول / Kadikoy شروع قیمت از: 665,000 لیر ✅فاصله تا تکسیم 20 دقیقه ✅فاصله تا فرودگاه 30 دقیقه ✅فول امکانات

پروژه مسکونی avrupa konutlario

دسته بندی: آپارتمان موقعیت: استانبول / Basaksehir شروع قیمت از: 1,075,000 لیر ✅فاصله تا تکسیم 35 دقیقه ✅فاصله تا فرودگاه 45 دقیقه ✅فول امکانات

پروژه مسکونی Centro

دسته بندی: آپارتمان موقعیت: استانبول / Beylikduzu شروع قیمت از: 600,000 لیر ✅فاصله تا تکسیم 40 دقیقه ✅فاصله تا فرودگاه 45 دقیقه ✅فول امکانات

پروژه مسکونی zehra konaklari

دسته بندی: آپارتمان موقعیت: استانبول / Avcilar شروع قیمت از: 440,000 لیر ✅فاصله تا تکسیم 35 دقیقه ✅فاصله تا فرودگاه 45 دقیقه ✅فول امکانات

پروژه مسکونی Strada

دسته بندی: آپارتمان موقعیت: استانبول / Bahçeşehir شروع قیمت از: 480,000 لیر ✅فاصله تا تکسیم 35 دقیقه ✅فاصله تا فرودگاه 45 دقیقه ✅فول امکانات

پروژه مسکونی Sembol istanbul

دسته بندی: آپارتمان موقعیت: استانبول / Esenyurt شروع قیمت از: 300,000 لیر ✅فاصله تا تکسیم 45 دقیقه ✅فاصله تا فرودگاه 45 دقیقه ✅فول امکانات

پروژه مسکونی Nivo istanbul

دسته بندی: آپارتمان موقعیت: استانبول / Küçükçekmece شروع قیمت از: 650,000 لیر ✅فاصله تا تکسیم 35 دقیقه ✅فاصله تا فرودگاه 45 دقیقه ✅فول امکانات

پروژه مسکونی Demir romance

دسته بندی: آپارتمان موقعیت: استانبول / Beylikduzu شروع قیمت از: 450,000 لیر ✅فاصله تا تکسیم 40 دقیقه ✅فاصله تا فرودگاه 45 دقیقه ✅فول امکانات

پروژه مسکونی 3s Kale Firuze

دسته بندی: آپارتمان موقعیت: استانبول / Avcilar شروع قیمت از: 550,000 لیر ✅فاصله تا تکسیم 35 دقیقه ✅فاصله تا فرودگاه 45 دقیقه ✅فول امکانات

پروژه مسکونی Makyol

دسته بندی: آپارتمان موقعیت: استانبول / Beylikduzu شروع قیمت از: 460,000 لیر ✅فاصله تا تکسیم 40 دقیقه ✅فاصله تا فرودگاه 45 دقیقه ✅فول امکانات

پروژه مسکونی Live Marmara

دسته بندی: آپارتمان موقعیت: استانبول / Beylikduzu شروع قیمت از: 300,000 لیر ✅فاصله تا تکسیم 60 دقیقه ✅فاصله تا فرودگاه 60 دقیقه ✅فول امکانات

پروژه مسکونی Hep

دسته بندی: آپارتمان موقعیت: استانبول / Esenyurt شروع قیمت از: 400,000 لیر ✅فاصله تا تکسیم 40 دقیقه ✅فاصله تا فرودگاه 45 دقیقه ✅فول امکانات

پروژه مسکونی Deniz

دسته بندی: آپارتمان موقعیت: استانبول / Beylikduzu شروع قیمت از: 560,000 لیر ✅فاصله تا تکسیم 60 دقیقه ✅فاصله تا فرودگاه 60 دقیقه ✅فول امکانات

پروژه مسکونی babacan central

دسته بندی: آپارتمان موقعیت: استانبول / Esenyurt شروع قیمت از: 390,000 لیر ✅فاصله تا تکسیم 45 دقیقه ✅فاصله تا فرودگاه 45 دقیقه ✅فول امکانات

پروژه مسکونی Akros

دسته بندی: آپارتمان موقعیت: استانبول / Beylikduzu شروع قیمت از: 500,000 لیر ✅فاصله تا تکسیم 40 دقیقه ✅فاصله تا فرودگاه 45 دقیقه ✅فول امکانات

پروژه مسکونی Shishli

دسته بندی: آپارتمان موقعیت: استانبول / shishli شروع قیمت از: 850,000 لیر ✅فاصله تا تکسیم 15 دقیقه ✅فاصله تا فرودگاه 40 دقیقه ✅فول امکانات

پروژه مسکونی Live Marmara

دسته بندی: آپارتمان موقعیت: استانبول / Beylikduzu شروع قیمت از: 300,000 لیر ✅فاصله تا تکسیم 60 دقیقه ✅فاصله تا فرودگاه 60 دقیقه ✅فول امکانات

پروژه مسکونی4 Beylikduzu

دسته بندی: آپارتمان موقعیت: استانبول / Beylikduzu شروع قیمت از: 750,000 لیر ✅فاصله تا تکسیم 50 دقیقه ✅فاصله تا فرودگاه 55 دقیقه ✅فول امکانات

پروژه مسکونی2 Beylikduzu

دسته بندی: آپارتمان موقعیت: استانبول / Beylikduzu شروع قیمت از: 360,000 لیر ✅فاصله تا تکسیم 45 دقیقه ✅فاصله تا فرودگاه 50 دقیقه ✅فول امکانات

پروژه مسکونی Sembol istanbul

دسته بندی: آپارتمان موقعیت: استانبول / Esenyurt شروع قیمت از: 300,000 لیر ✅فاصله تا تکسیم 45 دقیقه ✅فاصله تا فرودگاه 45 دقیقه ✅فول امکانات

پروژه مسکونی Maslak

دسته بندی: آپارتمان موقعیت: استانبول / Maslak شروع قیمت از: 1,800,000 لیر ✅فاصله تا تکسیم 20 دقیقه ✅فاصله تا فرودگاه 30 دقیقه ✅فول امکانات

پروژه مسکونی Yeni bosna

دسته بندی: آپارتمان موقعیت: استانبول / Yeni bosna شروع قیمت از: 300,000 لیر ✅فاصله تا تکسیم 15 دقیقه ✅فاصله تا فرودگاه 50 دقیقه ✅فول امکانات

پروژه مسکونی2 Esenyurt

دسته بندی: آپارتمان موقعیت: استانبول / Esenyurt شروع قیمت از: 140,000 لیر ✅فاصله تا تکسیم 45 دقیقه ✅فاصله تا فرودگاه 45 دقیقه ✅فول امکانات

پروژه مسکونی2 Esenyurt

دسته بندی: آپارتمان موقعیت: استانبول / Esenyurt شروع قیمت از: 140,000 لیر ✅فاصله تا تکسیم 45 دقیقه ✅فاصله تا فرودگاه 45 دقیقه ✅فول امکانات

پروژه مسکونی2 Halkali

دسته بندی: آپارتمان موقعیت: استانبول / Halkali شروع قیمت از: 400,000 لیر ✅فاصله تا تکسیم 30 دقیقه ✅فاصله تا فرودگاه 40 دقیقه ✅فول امکانات

پروژه مسکونی Esenyurt

دسته بندی: آپارتمان موقعیت: استانبول / Esenyurt شروع قیمت از: 280,000 لیر ✅فاصله تا تکسیم 30 دقیقه ✅فاصله تا فرودگاه 40 دقیقه ✅فول امکانات

پروژه مسکونی Beylikduzu

دسته بندی: آپارتمان موقعیت: استانبول / Beylikduzu شروع قیمت از: 650,000 لیر ✅فاصله تا تکسیم 50 دقیقه ✅فاصله تا فرودگاه 50 دقیقه ✅فول امکانات

پروژه مسکونی Avcilar

دسته بندی: آپارتمان موقعیت: استانبول / Avcilar شروع قیمت از: 540,000 لیر ✅فاصله تا تکسیم 35 دقیقه ✅فاصله تا فرودگاه 45 دقیقه ✅فول امکانات

در حال بارگذاری 32 رکورد بعدی

خرید ملک ترکیه، امروزه از جمله سرمایه‌ گذاری‌های محبوب در میان ایرانیان است.این کشور، یکی از زیباترین کشورهاست و مردمانی خونگرم و مهمان نواز و سواحل شگفت انگیزی دارد. ترکیه یک کشور چند ملیتی است. اقتصادی قدرتمند، جوان و رو به رشد دارد. همین موضوع موجب افزایش سرمایه گذاری‌ها توسط افراد خارجی در این کشور شده است.هم‌چنین بهبود زیرساخت‌ها باعث شده است که معماران و طراحان برای اجرای پروژه‌ها و نمایش هنر خود ترکیه را برگزینند و متقاضی برای خرید ملک ترکیه افزایش یابد.

از سوی دیگر، از زمان‌های قدیم تا کنون، خرید خانه و یا ملک یکی از ایمن‌ترین و پرسودترین سرمایه گذاری‌های موجود بوده است و بسیاری از افراد و تاجران برای حفظ سرمایه‌های خود آن‌ها را به ملک تبدیل می‌کنند. خرید ملک ترکیه سرمایه‌گذاری چند منظوره‌ای است که می‌تواند مزایای بسیاری برای شما داشته باشد.

قیمت ملک در ترکیه نسبت به کشور‌های اروپایی و حتی برخی از کشور‌های حاشیه خلیج فارس پایین‌تر است. این موضوع یکی از علت‌های علاقه سرمایه‌گذاران ایرانی به خرید ملک در ترکیه است.افراد به دلایل مختلفی برای خرید ملک ترکیه اقدام می‌کنند.
 • افرادی که برای کاهش هزینه اقامت خود در زمان سفر تفریحی به ترکیه و گذراندن تعطیلات، اقدام به خرید ویلا و آپارتمان در منطقه مورد علاقه خود می‌نمایند.
 • افراد میانسال بازنشسته‌ای که به دنبال زندگی با هزینه مناسب، آب و هوای خوب و سیستم درمانی باکیفیت اقدام به خرید ملک در ترکیه می‌نمایند تا دوران بازنشستگی خود را در آسایش سپری کنند.
 • تجار و سرمایه گذارانی که با هدف خرید و فروش ملک یا تجارت در این کشور ملک خریداری می‌کنند.
 • در آخر افرادی که صرفا برای اخذ اقامت ترکیه، کار و تحصیل در این کشور ملک می‌خرند تا راحت‌تر بتوانند در ترکیه اقامت دائم بگیرند.

اگر با کشور ترکیه آشنایی ندارید معرفی کامل کشور ترکیه می تواند اطلاعات جامع و کاملی را در اختیار شما قرار دهد.
 

مزایای خرید ملک ترکیه

 
خرید ملک در ترکیه نیز مانند هر سرمایه گذاری دیگری مزایا و معایب خاص خود را دارد و لازم است پیش از اقدام، تمام جوانب مثبت و منفی آن بررسی شود.در این قسمت ابتدا مزایا و سپس معایب خرید ملک ترکیه را بررسی می‌کنیم. مزایای خرید ملک در ترکیه عبارتند از:

 
مزایای اقامت و خرید ملک و املاک در ترکیه

 

دریافت اقامت از طریق خرید خانه در ترکیه


یکی از مهمترین انگیزه‌های خرید ملک ترکیه، اخذ اقامت این کشور است. بر اساس سیاست‌های اخیر دولت ترکیه، مبنی بر حمایت از سرمایه گذاری خارجی در حوزه املاک و مستغلات، اگر در این کشور ملک خریداری کنید و سند بزنید، می‌توانید برای اقامت در ترکیه درخواست بدهید. 
افراد خارجی در صورت خریداری ملک در این کشور،  می‌توانند مجوز اقامت موقت در ترکیه را دریافت کنند و آن را در دوره‌های معینی تمدید نمایند.امکان دریافت کارت اقامت موقت برای اقوام درجه یک نیز وجود دارد. با استفاده از این مجوز، می‌توان در ترکیه تحصیل کرد. یافتن شغل و کار کردن برای افراد خارجی که مجوز اقامت در ترکیه دارند بسیار راحت‌تر است و دریافت مجوز کار و تجارت نیز برای این افراد سخت نیست.

اگر ملکی که خریداری کرده باشید به عنوان تفریحگاه تابستانی شما باشد، می‌توانید با ویزای توریستی به طور محدود در ترکیه اقامت کنید. به عنوان صاحب ملک رفت و آمد شما به این کشور آزاد است. البته به خاطر داشته باشید که مدت زمان اقامت توریستی در ترکیه سه ماه می‌باشد. 
شما می توانید با خرید ملک ترکیه به حداقل مبلغ ۶۵۰ هزار لیر، اجازه ۳سال اقامت برای خود و خانواده‌تان دریافت کنید و اگر به مدت ۵ الی ۸ سال به صورت مستمر در ملک خود در این کشور زندگی کنید، می توانید اقامت برای اقامت دائم درخواست دهید. البته برای درخواست اقامت دائم شروطی چون داستن بیمه سلامت و عدم وجود مشکل در دوره اقامت موقت الزامی است.

توضیحات کامل تر در رابطه با مراحل خرید ملک و دریافت اقامت را در مقاله اخذ اقامت ترکیه از طریق خرید ملک مطالعه نمایید.

 
خرید خانه در ترکیه


 

برخورداری از آب و هوای فوق‌العاده


آب و هوا در ترکیه معتدل عالی است و می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین علت‌های توریستی بودن ترکیه محسوب می‌شود. البته در ترکیه نیز بارش‌های شدید و دمای بالای تابستان نیز وجود دارد؛ اما طبیعت و فضاهای تفریحی موجود در این کشور باعث شده است که زندگی در آن برای بسیاری از افراد از جمله ایرانیان لذت‌بخش باشد.
 

ثبات اقتصادی و امنیت شغلی


هزینه‌های روزمره زندگی در ترکیه مانند گاز ، برق، مالیات، غذا و نوشیدنی، سبزیجات، حمل و نقل و سوخت به گونه‌ای است که افراد با کار کردن و داشتن یک شغل متوسط می‌توانند به راحتی آن‌ها را پرداخت کنند و با مشکل مالی مواجه نمی‌شوند.با خرید ملک در ترکیه و اخذ اقامت در این کشور می‌توانید با هزینه کمتر زندگی راحت‌تری داشته باشید.
 

حمل و نقل باکیفیت و کم‌ هزینه


 حمل و نقل عمومی داخلی و خارجی در ترکیه راحت و ارزان است. خطوط هوایی، زمینی و ریلی با بالاترین کیفیت فعالیت می‌کنند. ترکیه یکی از پایانه‌ها و راه‌های ارتباطی اصلی بین آسیا و اروپا است. به همین دلیل کیفیت صنعت مسافربری و حمل و نقل کالاهای این کشور در سطح خوبی قرار دارد و هزینه‌ آن نیز چندان زیاد نیست. همچنین حین زندگی در ترکیه نیاز چندانی به ماشین نخواهید داشت و به راحتی می‌توانید با حمل و نقل درون‌شهری یا دوچرخه تردد کنید.

همانطور که گفتیم، خرید ملک در ترکیه برای شما امکان دریافت اقامت دائم در این کشور را فراهم می‌کند. افرادی که اقامت دائم ترکیه را دارند از مزیت‌هایی که در ادامه بیان می‌کنیم، برخوردارند.
 • امکان سفر به بسیاری از کشورهای جهان بدون نیاز به اخذ ویزا
 • امکان افتتاح حساب در بانک‌های بین المللی در سراسر دنیا
 • امکان دریافت تسهیلات بانکی برای خرید ماشین و... با نرخ بهره پایین
 • تجارت و راه اندازی کسب و کارهای بین‌المللی
 • امکان تحصیل در دانشگاه‌های دولتی و خصوصی کشور ترکیه 

اما خرید ملک ترکیه معایبی نیز دارد که آگاهی از آن‌ها به شما کمک می‌کند راحت‌تر در مورد خرید ملک درترکیه تصمیم بگیرید. در ادامه این معایب را بیان کرده‌ایم.

 
قیمت خرید ملک ترکیه

 
 

قیمت ملک در ترکیه نسبت به کشور ما بالاتر است


بهتر است برای خرید ملک ترکیه به همراه یک مجموعه معتبر یا فردی متخصص در این زمینه اقدام کنید. برخی از املاک ترکیه مجوز قانونی ندارند و به همین دلیل ممکن است با قیمت بسیار کم‌تری نسبت به سایر املاک فروخته شوند. همچنین ممکن است افراد سودجو، پیشنهاد خرید ساختمان‌های تکمیل نشده یا ساختمان‌های رهن بانک را به شما بدهند. خرید از یک منبع معتبر یا همراهی با فرد متخصص می‌تواند این مشکلات را از بین ببرد.
سرمایه‌گذاری در کشورهای خارجی خالی از ریسک نیست. نزدیکی به خاورمیانه می‌تواند یکی از فاکتورهایی باشد که ریسک خرید ملک در ترکیه را افزایش می‌دهد. 

اتباع خارجی تا ۳ سال پس از خرید ملک ترکیه، نمی‌توانند آن را بفروشند.
اتباع خارجی فقط می‌توانند املاک  مشخص شده از سمت دولت ترکیه را خریداری کنند و امکان خرید زمین و خانه در دهکده‌ها و مناطق روستایی و اطراف مناطق نظامی را ندارند.

حتما مطالعه کنید : خرید ملک استانبول 

 

مدارک لازم برای خرید ملک در ترکیه


 
سعی کنید از ابتدا مدارک خود را کامل ارائه دهید.
بر اساس قوانین کشور ترکیه، مدارک لازم برای خرید ملک ترکیه عبارتند از:
 
 • سند مالکیت(سند قرمز رنگ برای مالکیت انواع ملک مسکونی و تجاری مورد استفاده و سند آبی برای مالکین زمین‌های خالی و بدون استفاده می‌باشد)
 • پاسپورت خریدار، کپی و ترجمه رسمی ترکی پاسپورت توسط دفتر اسناد در ترکیه
 • گواهی ارزش ملک که توسط شهرداری صادر شده باشد.
 • بیمه زلزله
 • عکس پرسنلی فروشنده و خریدار
 • شماره مالیاتی خریدار که باید با مراجعه به اداره مالیات ترکیه دریافت شود.
 • با ارائه این مدارک و طی کردن مراحل قانونی می‌توانید صاحب ملکی در ترکیه شوید. به خاطر داشته باشید که اگر برای اولین بار قصد انجام معامله دارید، بهتر است با فردی متخصص یا وکیلی حرفه‌ای در این باره مشورت کنید. این افراد به خوبی با قوانین و مقررات خرید ملک در ترکیه برای افراد خارجی آشنا هستند و می‌توانند به شما کمک کنند معامله‌ای ایمن و بدون ریسک انجام دهید.
 
قوانین خرید ملک در ترکیه
 
 

قوانین مهم خرید ملک ترکیه 

 

برای خرید ملک و ساخت آن در ترکیه قوانین مهمی وجود دارد که باید آن ها را شناخته و با توجه به آن ها اقدام به این کار نمایم برخی از مهم ترین قوانین آن به شرح زیر است :

 
 • فرد خارجی برای اینکه بتواند یک قطعه رمین خریده و اقدام به ساخت ملک نماید باید حتما طی دو سال پروژه را شروع نماید.
 • برخی از افراد خارجی مانند آفریقایی ها برای خرید ملک در ترکیه محدودیت دارند. اما افراد ایرانی از این بابت محدودیتی ندارند.
 • افراد خارجی می توانند حداکثر تا 30 هکتار اراضی در ترکیه خریداری کنند.
 • در قانون نقل و انتقالات ترکیه قید شده است که مالیات انتال سند برابر با 4 درصد مبلغ ارزش ملک است که بین خریدار و فروشنده به طور مساوی تقسیم می گردد.


سایر قرانین ترکیه در رابطه با خرید ملک ترکیه را در مقاله قوانین خرید خانه در ترکیه مطالعه نمایید.